Toinen englanninkielisistä artikkeleista: ole hyvä!

Avaan tässä tekstissä hieman toisen englanninkielisen artikkelin sisältöä sekä sitä miten artikkeleita kannattaa lukea ja mitä mahdollisia koekysymyksiä niistä saatetaan esittää.

Tarkastalussa: Recess physical activity and school-related social factors in Finnish primary and lower secondary schools: cross-sectional associations

Kun luet tutkimusartikkeleita niin varmista, että saat seuraaviin asioihin vastaukset:

 • Kokonaiskuva: mistä artikkelissa puhutaan, mitä on tutkittu ja miksi

 • Ota käsitteet haltuun: käännä termit itsellesi englannista suomeksi ja hae termeille vielä selitys, jotta ymmärrät mistä puhutaan

 • Tulokset: tutkimuksen tulokset tulee olla sinulla kristallin kirkkaana mielessä, sillä tuloksista kysytään eniten koekysymyksiä

KOKONAISKUVA:

1. Aloitetaan kokonaiskuvaan tutustuminen käymällä hieman sanastoa käsittelyssä olevasta tutkimusartikkelistamme:

Recess physical activity = välituntiaktiivisuus

School-related social factor = kouluun liittyvä sosiaalinen tekijä

Peer relationship = vertaissuhde

Peer relationship at school = vertaissuhteet koulussa (esimerkiksi avun saaminen luokkakaverilta, toimeen tuleminen, ystävyyssuhteet)

School climate = koulun ilmapiiri tai kouluilmapiiri

2. Seuraavaksi poimitaan pari pääpointtia johdannosta:

 • Fyysinen aktiivisuus on yhteydessä oppimiseen, kognitiivisiin toimintoihin ja koulumenestykseen

 • Fyysinen aktiivisuus saattaa edistää sosiaalista kehitystä, sillä aktiviteetit tarjoavat mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, yhteistyöhön ja ongelmanratkaisuun (liittyen vuorovaikutukseen)

 • Koulupäivän aikainen fyysinen aktiivisuus (esim. välituntiaktiviteetit) saattaa edistää kouluviihtyvyyttä ja kouluun liittyviä sosiaalisia suhteita

Nyt tiedetään se, että miksi aihe on kiinnostava. Johdannossa käytännössä vedetään yhteen aiempia aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja perustellaan miksi tämä tutkimus on tärkeä.

3. Mitä tutkittiin:

Nyt tarkkana: Tutkimuksessa tutkittiin välituntiaktiivisuuden ja kouluun liittyvien sosiaalisten tekijöiden välistä yhteyttä 4-5 ja 7-8 –luokkalaisilla pojilla ja tytöillä sekä sukupuolten välisiä eroja. Lisäksi tarkasteltiin onko kokonaisaktiivisuus yhteydessä välituntiaktiivisuuteen. Tutkimuksessa käytettiin kyselylomaketta.

--> Nyt tiedät mihin asioihin sinun tulee saada vastaus, jotta osaat vastata koekysymyksiin, jotka pääosin muodostetaan tutkimuksen tuloksista.

Mitkä ihmeen kouluun liittyvät sosiaaliset tekijät?

Sosiaalinen tekijä on asia tai kokemus, mikä on yhteydessä yksilön personaallisuuteen, asenteisiin ja elämäntapoihin. Tässä tutkimuksessa kouluun liittyvät sosiaaliset tekijät jaettiin seuraavanlaisesti:

 • Peer relationship = vertaissuhteet

 • Relatedness = yhteenkuuluvuus

 • School climate = kouluilmapiiri

--> Nyt tiedät, että välituntiaktiivisuuden yhteyttä haettiin näihin sosiaalisiin tekijöihin liittyen, joten tiedät mihin sinun tulee keskittyä etsiessäsi tutkimuksen tuloksia.

TULOKSET:

Tulokset ovat artikkelin tärkein osio ja tuloksista muodostetaan eniten koekysymyksiä. Artikkeleista harvemmin kysytään johdannossa ja pohdinnassa esiintyviä asioita, sillä ne sisältävät paljon jonkun muun tutkimustietoa.

Artikkelin tulokset, kuten toisenkin englanninkielisin artikkelin, purkaminen jää huomenna alkavalle Jyväskylän kirjallisen kokeen valmennuskurssillemme.

Lopuksi:

 • Pura artikkeli atomeiksi ja ota kokonaiskuva haltuun, jotta osaat vastata kysymyksiin "mitä tutkittiin ja miksi". Väännä itsellesi rautalangasta tutkimuskysymykset, jotta ymmärrät tutkimuksen tuloksia.

 • Näe vaivaa ja vietä aikaa artikkelin parissa, sillä epämukavuusalueella vieraileminen helpottaa muistamaan opittavia asioita.

 • Kysymykset saattavat olla Suomeksi tai Englanniksi, joten valmistaudu molempiin.

 • Mikäli haluat helpottaa taakkaasi niin tule meidän kanssa opiskelemaan nämäkin jutut, sillä meidän asiantuntijamme ovat jo käyneet artikkelit läpi ja valmennuskurssilla pureudumme oleellisimpiin asioihin.

Jyväskylä 8-9.4 / Cumulus / Viimeinen ilmoittautumispäivä tänään

2 paikkaa jäljellä!

Helsinki 10-11.4 / Keilaranta 8

Alle 10 paikkaa jäljellä!

Turku 12-13.4 / Kylätalo

Hyvin tilaa!

Voit ilmoittautua valmennuksiimme vielä päivää ennen :)

Nähdään!

Esittelyssä
Uusimmat
Tägit